null TarifasEnero2024AlavabusTC

2024ko Alavabus eta Eskualdeko Garraioko tarifak

2024ko Alavabus eta Eskualdeko Garraioko tarifak
2023/12/28

2024ko TARIFAK

Onartutako tituluak

 • Txartel erraza edo noizbehinkakoa, paperean.
 • BAT txartela: diru-zorro orokor anonimoa edo pertsonalizatua.
 • BAT Berezi txartela.
 • Barik eta Mugi txartelak.

Hobaridun kolektiboak:

 • BAT Berezi txartela: 65 urtetik gorako edo % 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak, EAEn bizi direnak eta IPREMen 2,5 aldiz baino gutxiagoko diru-sarrerak dituztenak.
 • Familia ugariak (legez ezarritako hobaria).
 • Doako txartela, Zerbitzu Eskuliburuko baldintzen arabera:
  • 6 urtetik beherakoak, lagunduta.
  • Ikusmen-desgaitasuna, mugikortasun murriztua edo desgaitasun psikikoa, sentsoriala edo intelektuala duten bidaiarien laguntzaileak, joan-etorrietarako laguntza pertsonala behar dutenak.

Hasierako deskontuak autobusean edo eskualdeko garraioan balioztatzean:

 • BAT txartela Diru-zorro orokor anonimoa/Barik txartela/Mugi txartela:
  • % 20ko deskontua txartel bakunarekiko.
 • BAT Berezi txartela:
  • % 40ko deskontua txartel bakunarekiko
 • Familia Ugariak:
  • % 20ko deskontua (Kategoria Orokorra) edo % 50ekoa (Kategoria Berezia).
  • Deskontu hori aurreko deskontuei gainjartzen zaie.

AR-01 ARABA ZENTRALA, AR-02 AIARA, AR-03-ARABAKO ERRIOXA, C-01 – MIRANDA/VITORIA-GASTEIZ/DURANGO emakidetan eta eskualdeko garraio-zerbitzuan (C-02 BILBAO-LOGROÑO eta C-03 BILBAO-IRUÑA izan ezik) aplikatutako deskontuak, hileko hobariaren bidez:

 • Tartekako deskontu progresiboa, txartel pertsonalizatuetarako soilik. BAT txartel pertsonalizatu orokorraren kasuan:

1etik 20ra bidaia/hilean

% 25

 

21etik 50ra bidaia/hilean

% 35

 

50 bidaia baino gehiago hilean

% 45

 

Txartel bakunaren prezioari buruz (noizean behin)

 • Euskal administrazio publikoek hartutako erabakiaren bidez, BAT txartel pertsonalizatuen bidez ordaindutako tituluen prezioa % 20 murriztuko da 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra bitartean, AR-01 ÁLAVA CENTRAL, AR-02 AYALA, AR-03-RIOJA ALAVESA, C-01 – MIRANDA/VITORIA-GASTEIZ/DURANGO emakidetan eta eskualdeko garraio-zerbitzuan.

 • Tartekako deskontu progresiboaren eta % 20ko deskontu bereziaren emaitza konbinatu gisa, honako deskontu hauek ateratzen dira BAT txartel pertsonalizatuaren kasuan:

1etik 20ra bidaia/hilean

% 40

 

21etik 50ra bidaia/hilean

% 48

 

50 bidaia baino gehiago hilean

% 56

 

Txartel bakunaren prezioari buruz (noizean behin)

 • Tartekako deskontu progresiboaren eta % 20ko deskontu bereziaren emaitza konbinatua aplikatzeko, txartel pertsonalizatu guztiek, Orokorrak eta Bereziak, Normalak eta Familia Ugarienak, hobari bat jasoko dute hilero. Hobari horren zenbatekoa kalkulatzeko, txartelak aurreko hilean ordaindutako zenbateko osoari ehuneko hauetako bat aplikatuko zaio, egindako bidaia guztien arabera dagokiona:

               

1etik 20ra bidaia/hilean

% 25

21etik 50ra bidaia/hilean

% 35

50 bidaia baino gehiago hilean

% 45

 • Hobariaren zenbatekoa hilero birkargatuko da txartelean, saldoa handituz garraio-ibilgailuen ekipo ontziratuetatik igarotzean (ikasmahaiak Alavabuseko autobusen kasuan eta terminal eramangarriak Eskualdeko Garraioaren kasuan).


AR-01, AR-02, AR-03 ETA C-01 EMAKIDEN TARIFAK

ESKUALDEKO GARRAIOA

 

BAT TXARTEL PERTSONALIZATUEN BIDEZ ORDAINDUTAKO TITULUEN ZATI BAKOITZEKO PREZIOAREN MURRIZKETA, 2024ko AR-01 ARABA ZENTRALA, AR-02 AIARA, AR-03 ARABAKO ERRIOXA, C-01 – MIRANDA/VITORIA-GASTEIZ/DURANGO EMAKIDETAN ETA ESKUALDEKO GARRAIO ZERBITZUAN (C-02 BILBAO-LOGROÑO ETA C-03 BILBAO-IRUÑA IZAN EZIK)

Txartel pertsonalizatuetarako deskontu-tarteak aplikatuz, hileko bidaiak zenbatu ondoren, geroagoko une batean, txartelaren azken prezioa 2024rako utziko lukeen abonu bat jasoko litzateke, honako taula hauetan adierazten den bezala, erreferentziaz:

 


 

C-02 BILBAO-LOGROÑO EMAKIDAREN TARIFAK (BEZa BARNE)


C-03 BILBAO-IRUÑA KONTZESIOKO TARIFAK (BEZa BARNE)